TOP PERFORMERS

TOP PERFORMERS OF THE SEPTEMBER 2021

CONTENT BOARD

 • Samriddhi
 • Ananya Ghosh
 • Shubham
 • Devendra Singh
 • Nishi Padma
 • Vivek Kumar
 • Himani Rai
 • Sucheta Das
 • G. Pravallika
 • Shubangi
 • Suyash Tripathy
 • Riya Chelani
 • Paridhi Yadav
 • Agrani Agarwal

CAMPUS AMBASSADORS BOARD

 • Ambika Rathore
 • Suraj Khandelwal
 • Radhika Sharma
 • Komal Rathore
 • Archana Puran
 • Shagun
 • Alisha
 • Nisha
 • Nikhil Jha
 • Shivani Choudhary
 • Harshita
 • Gnanvel
 • Priti
 • Vedic Mangal Agarwal
 • Aditi Das
 • Divya Tripathi
 • Rashi Sunder
 • Parul Singh
 • Nisha Sharma
 • Joseph Abhishek P
 • Varnitha
 • Varshitha
 • Akanksha
 • Shivani Sethi
 • Roopal

LITERARY & DEBATING BOARD

 • Suyash Tripathy
 • Ajay Singh Tomar
 • Karthik Narayan

ADVERTISEMENT BOARD

 • Samriddhi
 • Komal Pareek

MARKETING BOARD

 • Devendra Singh
 • Sakshi Dongre
 • Alisha
 • Naman Shah

GRAPHIC BOARD

 • Divya Tripathi
 • Ritika
 • Ishaan
 • Latika
 • Ayesha Siddique
 • Manisha
 • Pankaj Sharma
 • Akanksha
 • Riya
 • Harshita Kumari
 • Ananya Sharma
 • Sejal Gupta
 • Sameena Sayyed
 • Nikita
 • Diksha
 • Rajni Sharma
 • Manisha
 • Princcy Devi
 • Harshit
 • Abhinandan
 • Varnit
 • Gnaneval
 • Samridhi
 1. Somesh Saxena

KNOWLEDGE BOARD

 • Ashish Yadu
 • Birendra Singh
 • Satakshi Yadav
 • Anushree
 • Rashi Soni
 • Priya Sharma
 • Aditi Agarwal
 • Nitish Kumar Jha
 • Sweta Paul
 • Aakansh Prakash
 • Praveen Kumar
 • Ishita
 • Areebah Irfan
 • Ayushi
 • Prince Kumanwat
 • Sarbatha Ghosal
 • Aditi Chopra
 • Amulya Anand

CONSULTATION SERVICE BOARD

 • Amor Jha
 • Shagun Kushwaha

COMPETITION PREPARATION BOARD

 • Simran Chhabra
 • Surabhi V.D
 • Anpurna
 • Shubham Limaye

CORPORATE LAW BOARD

 • Shatakshi
 • Simran
 • Manya Purwar
 • Abhiraj Singh
 • Kohina Bhargava
 • Archi Jain

RESEARCH BOARD

 • Tejaswini Sundar
 • Utkarsh Arya
 • Uttam Tiwari
 • Mahi Verma
 • Aditya
 • Aakarsh
 • Utkarah Chaurasia
 • Atul Raj

EDITORIAL BOARD

 • Shakshi Gupta
 • Nilesh Kumar Singh

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close